Obsługa prawna cudzoziemców pomorskie – Gdynia

W kancelarii Griffin w Gdyni świadczymy fachową obsługę prawną cudzoziemców. Oferujemy najszerszy zakres usług prawnych w języku polskim i nie tylko. Bezkompromisowo bronimy tajemnicy adwokackiej, chroniąc Twoje dane i wszelkie informacje, których nam udzielasz. Ułatwimy Ci zdobycie pozwolenia na pobyt lub obywatelstwa polskiego. Razem załatwimy formalności związane z zakupem domu czy mieszkania. Pomożemy Ci założyć działalność gospodarczą na terenie Polski i zawrzeć związek małżeński z obywatelem RP. Poznaj zakres naszych usług i obszary naszego działania.

Zakres usług świadczonych przez kancelarię Griffin – obsługa prawna cudzoziemców Gdynia

Kancelaria prawna Griffin w Gdyni świadczy szeroki zakres usług cudzoziemcom oraz Polakom zatrudniających cudzoziemców. Obsługa prawna cudzoziemców w naszej kancelarii obejmuje między innymi:

 • reprezentację Klienta przed organami państwowymi i sądami w sprawach administracyjnych, rodzinnych, gospodarczych, cywilnych i karnych;
 • reprezentację Klienta przed stosownymi organami w celu legalizacji pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 • reprezentację Klienta na terenie Unii Europejskiej;
 • asystę i doradztwo przy dokonywaniu inwestycji, zakupie nieruchomości lub rejestrowaniu samochodu;
 • transakcje prawa polskiego i niemieckiego i transakcje międzynarodowe;
 • obsługę prawno-podatkową i finansową dla biznesu cudzoziemców na terenie Polski;
 • kompleksowe doradztwo i pomoc w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • wyjaśnianie polskich przepisów prawnych i sporządzanie opinii prawnych;
 • tłumaczenia przysięgłe dokumentów oficjalnych.

Obsługa prawna cudzoziemców - obszary działania

Obsługa prawna cudzoziemców w kancelarii Griffin w Gdyni oferuje kompleksową opiekę prawną w zakresie wielu obszarów działania. Poniżej wymieniamy te obszary wraz z przykładowymi usługami wchodzącymi w ich zakres:

 • sprawy dotyczące legalizacji pobytu w Polsce – w ramach tego obszaru działań pomagamy uzyskać polskie obywatelstwo, kartę stałego lub tymczasowego pobytu w RP, pozwolenie na pracę i osiedlenie się czy kartę Polaka. Pomagamy też załatwić wszelkie formalności związane z zawarciem małżeństwa obywatela polskiego z cudzoziemcem. Ponadto pomagamy w repatriacji osób polskiego pochodzenia i nabywaniu przez cudzoziemców nieruchomości na terenie RP;
 • sprawy związane z prawem cywilnym i administracyjnym – w tym reprezentacja cudzoziemców przed sądami administracyjnymi i urzędami, pomoc prawna w sprawach spadkowych, majątkowych, pomoc w komunikacji z polskimi urzędami, klientami, dłużnikami i partnerami biznesowymi;
 • sprawy rodzinne – świadczymy pomoc cudzoziemcom w sprawach o rozwód i alimenty, pomagamy w ustaleniu ojcostwa, adopcji zagranicznej, w mediacjach i sprawach o uprowadzenie dziecka, pomagamy ustalać miejsce zamieszkania dziecka i zakres kontaktów rodzica z dzieckiem;
 • sprawy karne – reprezentujemy cudzoziemców przed sądem karnym i organami ścigania w charakterze obrony i oskarżyciela, uczestniczymy w przesłuchaniach, sporządzamy listy gończe, zapewniamy pomoc w zagwarantowaniu praw pokrzywdzonego cudzoziemca;
 • sprawy w postępowaniu egzekucyjnym – pomagamy przyspieszyć proces windykacji należności, monitorujemy proces ich spłacania przez dłużnika cudzoziemca, sporządzamy wezwania do zapłaty, reprezentujemy Klienta przed komornikiem i wiele innych.

Prawnik dla cudzoziemców Gdynia – prawnik, który mówi Twoim językiem

Pragniemy wychodzić naprzeciw naszym Klientom z zagranicy. Dlatego też dbamy o dostępność naszych usług w językach obcych. Nasze usługi dostępne są w języku niemieckim i angielskim. O jakość i efektywność naszej komunikacji dbamy również na inne sposoby. Porozumiewamy się w sposób zrozumiały, ograniczając do minimum stosowanie prawniczego żargonu.

Bezpieczeństwo i maksymalna ochrona danych - dyskretny prawnik dla cudzoziemców pomorskie

Ochrona danych osobowych, treści współpracy, zeznań czy dokumentacji naszych Klientów to nasz obowiązek. Bezpieczeństwo danych jest często kwestią fizycznego bezpieczeństwa naszych Klientów. Dlatego też bezwzględnie chronimy wszelkie informacje, których udzielają nam nasi Klienci. Gwarantujemy stuprocentową dyskrecję przez cały okres współpracy, jak i potem.

Prawnik dla cudzoziemców Trójmiasto

Kancelaria adwokacka Griffin w Gdyni świadczy usługi na terenie miasta Gdynia i całego Trójmiasta. Pracujemy również na terenie jego okolic oraz całego województwa pomorskiego. W szczególnych przypadkach dojeżdżamy do Klientów na terenie całej Polski.

Obsługa prawna cudzoziemców Trójmiasto i pomorskie. Bądź pewien swoich praw – sięgnij po poradę prawnika

Chcąc osiedlić się w Polsce lub prowadzić interesy w tym kraju, cudzoziemcy muszą pokonać wiele trudności natury prawnej. Pomożemy Ci zorientować się w Twojej sytuacji prawnej i załatwić wszelkie formalności związane z zakupem, inwestycją czy osiedleniem. Sięgnij po poradę prawnika z Trójmiasta i zyskaj pewność swoich praw. Zdaj się na naszą fachową poradę, wiedzę doświadczenie i zrealizuj z nami swoje plany.