Obliczenie ulgi abolicyjnej dla marynarzy

Podatki marynarskie a ulga abolicyjna

Ulga abolicyjna, to ulga podatkowa, która znajduje swoje zastosowanie również dla marynarzy. Wyjaśniamy, czym jest ulga abolicyjna i podpowiadamy jak ją obliczyć.

Ulga abolicyjna stanowi jedną z ulg podatkowych występującą w przepisach prawa podatkowego. Przeznaczona jest dla podatników, którzy mieszkają w Polsce, a uzyskali przychód za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, w kraju, do którego ma zastosowanie umowa o odliczeniu proporcjonalnym podatku. Zastosowanie ulgi prowadzi do obniżenia podatku do zapłacenia.

Ulgę abolicyjną stosujemy do przychodów uzyskanych na podstawie następujących źródeł:

  1. umowy o pracę, pracę nakładczą, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego,
  2. działalności wykonywanej osobiście,
  3. działalności gospodarczej,
  4. z praw majątkowych, praw autorskich i praw pokrewnych.

Jak obliczyć wysokość ulgi?

Odliczeniu (od podatku pomniejszonego o składki zdrowotne) podlega kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym metodą odliczenia proporcjonalnego a podatkiem obliczonym metodą wyłączenia z progresją.

Wysokość ulgi abolicyjnej jest zatem równa różnicy między podatkiem wyliczonym metodą proporcjonalnego odliczenia a podatkiem wyliczonym metodą zwolnienia z progresją. W celu obliczenia wysokości ulgi abolicyjnej należy najpierw obliczyć podatek metodą proporcjonalnego odliczenia oraz metodą zwolnienia z progresją. Wyjaśniając na czym polegają obie metody, możemy wskazać, że:

  • metoda odliczenia proporcjonalnego oznacza, że dochód osiągany za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą, przy czym należy pamiętać, że:
Odliczenie to możliwe jest tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie.
  • metoda zwolnienia z progresją oznacza, że przy wyborze tej metody dochody są zwolnione z opodatkowania w Polsce (ale są opodatkowane za granicą).

Zastosowanie ulgi abolicyjnej jest uzasadnione faktem, że rozliczając dochody z zagranicy metodą proporcjonalnego odliczenia uzyskujemy wyższy podatek do zapłacenia niż metodą zwolnienia z progresją. Ulga abolicyjna została więc wprowadzona aby wyrównać wysokość podatku dla obu metod rozliczenia. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę, że nie zwalnia to podatnika z obowiązku wykazania w formularzu PIT dochodu uzyskanego za granicą. To, którą metodę musimy zastosować zależy od państwa, w którym uzyskiwaliśmy dochody i od tego jaką umowę zawarła z danym państwem Polska.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania odnośnie podatków marynarskich oraz ulgi abolicyjnej, zapraszamy do kontaktu.