Blog

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości a ulga mieszkaniowa

13 grudzień 2021, 16:50

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości a ulga mieszkaniowa Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie, może wiązać się z koniecznością zapłaty podatku dochodowego. Jednym ze sposobów uniknięcia zapłaty tego podatku jest skorzystanie z tzw.…

Darowizna czy sprzedaż udziałów w spółce, co jest lepsze?

3 grudzień 2021, 12:06

Jak najkorzystniej zbyć udziały w spółce z o.o.? Ustalenie wartości udziałów W przypadku sprzedaży udziałów w spółce ważne jest odpowiednie określenie wartości rynkowej tych udziałów. Wartość ta może się różnić od wartości nominalnej (wpłacanej na pokrycie udziałów przy zakładaniu spółki). Generalnie…

Jak wygrać z Galerią Handlową w czasie koronawirusa?.

14 maj 2020, 19:39

Wygaszanie umowy najmu W ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (w wersji obowiązującej od dnia 18 kwietnia 2020 roku), jedyny przepis, jaki…

Gospodarka odpadami jako zadanie własne Gmin

13 wrzesień 2019, 13:26

1 lipca 2013 r. weszły w życie zakrojone na szeroką skalę zmiany ustawy o utrzymaniuczystości i porządku w gminach. Nastąpiła zasadnicza zmiana w organizacji odbioru orazzagospodarowania odpadów komunalnych. Od tego dnia to na gminie spoczywa ciężarodebrania tych odpadów od mieszkańców oraz zagospodarowania…