Blog

Jak wygrać z Galerią Handlową w czasie koronawirusa?.

14 maj 2020, 19:39

Wygaszanie umowy najmu W ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (w wersji obowiązującej od dnia 18 kwietnia 2020 roku), jedyny przepis, jaki…

Gospodarka odpadami jako zadanie własne Gmin

13 wrzesień 2019, 13:26

1 lipca 2013 r. weszły w życie zakrojone na szeroką skalę zmiany ustawy o utrzymaniuczystości i porządku w gminach. Nastąpiła zasadnicza zmiana w organizacji odbioru orazzagospodarowania odpadów komunalnych. Od tego dnia to na gminie spoczywa ciężarodebrania tych odpadów od mieszkańców oraz zagospodarowania…

Pierwsza kara za naruszenie przepisów RODO! Jak uniknąć kary?

5 kwiecień 2019, 12:58

Pierwsza kara za naruszenie przepisów RODO! Jak uniknąć kary?
Pierwsza kara za naruszenie przepisów RODO! Jak uniknąć kary w przypadku kontroli? 26 marca prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ogłosił informację o nałożeniu pierwszej kary pieniężnej w wysokości 1 miliona złotych za nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych na firmę Bisnode tzw. wywiadownie…

Podatki i rozliczenia dla marynarzy

18 marzec 2019, 10:03

Bardzo dużo marynarzy zastanawia się aktualnie, czy muszą rozliczyć swoje wynagrodzenie za poprzedni rok w Polsce. Konsultowanie swojej sytuacji podatkowej z innymi marynarzami oraz samodzielne orientowanie się w interpretacjach prawnych może być w tym przypadku bardzo mylące. Rozliczenie podatków każdego…