Zespół

Kancelaria współpracuje z ekspertami z różnych dziedzin prawa: radcami prawnymi, adwokatami, doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami, specjalistami prawa migracyjnego, doradcami kredytowymi, specjalistami obrotu nieruchomości. Na stałe współpracuje też z kancelarią notarialną oraz kancelarią komorniczą, co pozwala na sprawne działanie oraz minimalizowanie  z tym związanych kosztów.

Współpraca w tak szerokim gronie specjalistów z różnych dziedzin pozwala na efektywne prowadzenie spraw bez żadnych ograniczeń obszarowych, skuteczne zastępstwo procesowe przed wszelkimi sądami i organami administracji oraz unikanie dodatkowych kosztów.