Emerytura dla marynarzy

Emerytura powinna być okresem zasłużonego odpoczynku w godnych warunkach. Często jednak jest to czas trudności finansowych i poczucia zostania wykorzystanym przez biurokrację. Aby zapewnić sobie spokojną przyszłość i godną starość, koniecznie zacznij już dziś myśleć o swojej emeryturze.

Poznaj najważniejsze przepisy prawne określające prawo do emerytury w Polsce. Dowiedz się, kiedy emerytura przyznawana jest pracownikom ubezpieczonym u zagranicznego pracodawcy. Sprawdź, czy przysługuje Ci emerytura pomostowa i jakie warunki musisz spełnić, aby móc ją uzyskać. Możesz też dowiedzieć się, co zrobić, aby móc uzyskać prawo do emerytury, jeśli dotychczas odprowadzałeś składki do OFE.

Emerytura dla marynarzy w Griffin - zakres usług kancelarii

Kancelaria Griffin świadczy kompleksowe usługi prawne marynarzom i rybakom morskim. Zajmujemy się doradztwem i procedowaniem spraw związanych z emeryturami marynarskimi i ubezpieczeniami społecznymi. Zakres naszych usług obejmuje między innymi:

 • profesjonalne doradztwo i opinie prawne dotyczące ubezpieczeń społecznych i marynarskich,
 • występowanie w imieniu klienta przed organami rentowymi i emerytalnymi,
 • reprezentowanie klienta w postępowaniach sądowych przeciwko ZUS,
 • prowadzenie spraw dotyczących roszczeń z tytułu uszczerbków na zdrowiu i wypadków przy pracy.

Dla kogo przeznaczona jest nasza oferta?

Oferta Kancelarii Griffin skierowana jest do marynarzy i rybaków morskich, którzy pragną zabezpieczyć przyszłość swoją i swojej rodziny. Świadczymy usługi zarówno dla osób pracujących dla polskich, jak i zagranicznych pracodawców. Po pomoc prawną zwracają się do nas osoby zbliżające się do osiągnięcia wieku emerytalnego, jak i pracownicy na początku swej kariery, którzy odpowiedzialnie myślą o przyszłości.

Jakie są najważniejsze podstawy prawne w sprawie emerytur marynarzy?

Prawo do emerytury, wcześniejszej emerytury i emerytury pomostowej określa szereg polskich przepisów prawnych. Najważniejsze podstawy prawne dotyczące emerytur to:

 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U Nr 162, poz. 1118 z późniejszymi zmianami),
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 o emeryturach pomostowych,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
 • Wyrok Sądu Najwyższego z 5 marca 2003 (sygn. II UKN 196/02).

Ogólne warunki otrzymania emerytury w Polsce

Najogólniej rzecz biorąc, emerytura przysługuje w Polsce każdemu pracownikowi, który spełnia kilka najważniejszych kryteriów określonych przez Ustawę o emeryturach i rentach z FUS z 17 grudnia 1998. Art. 27 tej ustawy określa minimalny powszechny wiek emerytalny, po którym można uzyskać wypłatę świadczenia. Dla kobiet wiek ten to 60 lat. Mężczyźni mogą uzyskać prawo do emerytury w wieku od 65 lat do 65 lat i 4 miesięcy. Emerytura przysługuje osobom, które osiągnęły określony próg wiekowy i przez okres pracy zawodowej wpłacały składki emerytalne do FUS. Osobne przepisy prawne określają możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę.

Wcześniejsze emerytury dla marynarzy

Przepisy określające prawo do wcześniejszej emerytury wynikają z Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118 z późniejszymi zmianami). Według ustawy wcześniejsze emerytury przysługują zatrudnionym w szczególnych warunkach (art. 27 pkt 1). Do okresu pracy, za który przysługuje emerytura, nie wlicza się urlopów bezpłatnych i zwolnień chorobowych. Przepisy te dotyczą osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 oraz tych urodzonych przed 1 stycznia 1969.

Oprócz powyższego, istnieją trzy najważniejsze warunki, które należy spełnić, by móc uzyskać wcześniejszą emeryturę. Po pierwsze, starająca się o nią osoba nie może być członkiem otwartego funduszu emerytalnego. Jeśli warunek ten nie jest spełniony, wcześniejsza emerytura dla marynarzy może stać się dostępna dopiero po przekazaniu środków zgromadzonych w OFE na dochody państwa. Po drugie, należy spełnić warunki uzyskania emerytury do dnia 31 grudnia 2006 roku. Po trzecie, osoba wnioskująca nie może pozostawać w stosunku pracy (art. 46 ust. 1).

Dodatkowym, bardzo ważnym zapisem jest § 2, ust 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Wynika z niego, że prawo do wcześniejszej emerytury przysługuje wyłącznie za okresy, w których pracownik pełnił pracę w szczególnych warunkach w sposób ciągły i w pełnym wymiarze czasu.

Emerytury pomostowe

Emerytura pomostowa nie jest tym samym, co wcześniejsza emerytura. Jest to świadczenie dodatkowe, przyznawane na okres między zakończeniem pracy zawodowej a momentem osiągnięcia wieku emerytalnego. Prawo do emerytury pomostowej wygasa w chwili osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Warunki, które należy spełnić, aby uzyskać prawo do emerytury pomostowej to:

 • bycie osobą urodzoną po 31 grudnia 1948;
 • przepracowanie co najmniej 15 lat w warunkach szczególnych lub w pracy o szczególnym charakterze;
 • osiągnięcie wieku 55 lat w przypadku kobiet lub 60 w przypadku mężczyzn;
 • wykazanie minimalnej łącznej długości okresów składkowych i nieskładkowych - 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn;
 • nie pozostawanie w stosunku pracy.

Praca u zagranicznego pracodawcy, a emerytura dla marynarzy

Według Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), praca dla zagranicznego pracodawcy nie musi zostać zaliczona do okresów, za które przysługuje polska emerytura.

Na zaliczenie okresu pracy za granicą do okresów składkowych nie mogą liczyć pracownicy, którzy w okresie zatrudnienia nie odprowadzali składek na ubezpieczenie społeczne w Polsce. W przeciwnym wypadku praca na statku u zagranicznego pracodawcy jest zaliczana do okresów pracy uprawniających do emerytury. Wynika to z art. 6, ust. 2, pkt 1, lit. d wspomnianej wyżej ustawy.

Powyższa zasada dotyczy również pracy w szczególnych warunkach u zagranicznego pracodawcy, co stwierdza wyrok Sądu Najwyższego z 5 marca 2003 (sygn. II UKN 196/02).

Emerytura dla marynarzy z Griffin - dlaczego warto skorzystać z naszej oferty?

Skorzystaj z naszej oferty, jeśli poszukujesz kancelarii, która skutecznie egzekwuje prawa marynarzy zatrudnionych w Polsce i za granicą. Oferujemy szeroki zakres usług i kompleksową opiekę prawną marynarzom i rybakom morskim, zabezpieczając ich prawo do emerytury. Oto kilka powodów, dla których warto skorzystać z usług naszej kancelarii:

 • mamy doświadczenie – pomogliśmy już wielu marynarzom uzyskać prawo do wcześniejszej czy pomostowej emerytury;
 • pomożemy Ci uzyskać jasność w swojej sytuacji i podjąć decyzję co do odpowiednich kroków prawnych;
 • doradzimy Ci najkorzystniejsze dla Ciebie rozwiązanie;
 • zajmiemy się Twoją sprawą, reprezentując Cię przed sądem i właściwymi organami;
 • trzymamy rękę na pulsie – jesteśmy na bieżąco w kwestii zmieniających się przepisów prawnych i monitorujemy najświeższe wyroki sądowe w sprawach emerytur marynarzy.

Marynarzu, skorzystaj z doradztwa kancelarii Griffin i zabezpiecz swoją przyszłość

Zapewnij sobie i swoim bliskim spokojny rejs na najważniejszym etapie życia. Skorzystaj z doradztwa profesjonalistów, którzy znają się na rzeczy. Tak jak wielu naszych Klientów, zyskaj pewność swojej sytuacji i zadziałaj, by uzyskać godną emeryturę i przebrnąć przez skomplikowane przepisy prawne. Pomożemy Ci wywalczyć prawo do wcześniejszej emerytury lub emerytury pomostowej. Doradzimy Ci, jak zapewnić sobie i swoim bliskim spokojną przyszłość.