Podatki marynarzy - Cypr

Jeśli jesteś polskim marynarzem pod cypryjską banderą, powinieneś zyskać orientację w swojej indywidualnej sytuacji podatkowej. Nawet jeśli skrupulatnie uiszczasz podatki w Polsce i na Cyprze, może okazać się, że błędnie pojmujesz przepisy dotyczące podatków dla marynarzy. Możliwe też, że nie jesteś świadom korzystnych form opodatkowania i skutków najświeższych zmian w polskich lub międzynarodowych przepisach prawnych. Dowiedz się, gdzie powinieneś złożyć swoje zeznanie podatkowe i czy obowiązuje Cię podwójne opodatkowanie.

Podatki marynarzy Cypr – gdzie złożyć zeznanie podatkowe?

Pracując na statku należącym do cypryjskiej firmy, marynarz polski może stanąć przed dylematem – gdzie złożyć zeznanie podatkowe? Należy zwrócić uwagę, że sytuacja podatkowa marynarzy jest bardzo zróżnicowana, nawet gdy pracują oni na tym samym statku. Jeśli pracujesz na statku pod cypryjską banderą, ale Twoim miejscem zamieszkania pozostaje Polska, powinieneś uiszczać podatki w obu krajach. W niektórych sytuacjach marynarze na cypryjskich statkach mogą jednak rozliczać się tylko z urzędem cypryjskim.

Podwójne opodatkowanie marynarzy na Cyprze – podstawy prawne

Aktem prawnym, który określa zasady rozliczania się polskich marynarzy pływających na cypryjskich statkach, jest umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z 1992 roku. Dodatkowo marynarzy obowiązuje również Protokół o zmianie tej umowy, który podpisano w 2013 roku. Od 2019 roku zaś sytuacja podatkowa marynarzy podlega dodatkowo Konwencji MLI. Na mocy powyższych dokumentów marynarzy pracujących pod banderą Cypru może obowiązywać podwójne opodatkowanie w obu krajach – w Polsce i na Cyprze. O tym, jak przepisy te realizują się praktyce decyduje indywidualna sytuacja podatkowa każdego pracownika.

Podatki marynarzy Cypr – jakie ulgi dostępne są dla polskich marynarzy pod cypryjską banderą?

Marynarze pracujący pod cypryjską banderą mogą liczyć na korzystne rozwiązania podatkowe. Jednym z nich jest utrzymana przez Protokół do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania metoda wyłączania z progresją. Marynarzy na Cyprze nie dotyczą z kolei przepisy o zryczałtowanym podatku dla polskich marynarzy. Warto dodać, że marynarze pracujący na Cyprze mogą liczyć na zwolnienie z podatku w sytuacji, gdy pracują na statku nieprzerwanie przez co najmniej 183 dni.

Podatki marynarzy Cypr - skorzystaj z usług fachowców i zwiększ swoje wynagrodzenie

Z pewnością chciałbyś zmaksymalizować swoje wynagrodzenie. Dowiedz się, jak to osiągnąć bez ryzykowania kosztownych sporów z urzędem skarbowym. Skontaktuj się z kancelarią Griffin w Gdyni. Zyskaj poczucie bezpieczeństwa prawnego i rozlicz swoje podatki marynarskie z korzyścią dla własnego portfela.