Czy jesteś gotowy na RODO?

Czy jesteś gotowy na RODO?

Sprawdź w 10 krokach czy jesteś gotowy na obowiązywanie nowych przepisów o ochronie danych osobowych!

25 maja coraz bliżej, co oznacza, że niedługo wejdzie w życie unijne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Ważne jest, żeby przed tą datą każdy przedsiębiorca przedsięwziął przygotowania i zwrócił uwagę na następujące kroki:

  1. Udokumentowanie jakie dane osobowe posiada, jakie jest źródło ich pochodzenia oraz komu je udostępnia;
  2. Zwrócenie szczególnej uwagi na audyt informatyczny;
  3. Zbadanie podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych- czyli ją zweryfikować oraz udokumentować;
  4. Sprawdzenie czy posiada zgodę osób fizycznych lub jej pozyskanie wraz z wskazaniem w dokumentacji, w jaki sposób zostały pozyskane;
  5. Przygotowanie klauzuli zgody, klauzuli informacyjnej, dostosowanie swojej strony www oraz stopki email;
  6. Sporządzenie listy wszystkich administratorów danych osobowych;
  7. Stworzenie procedury postępowania przy realizacji praw osób fizycznych i umożliwienie ich egzekwowania, np. prawa do bycia zapomnianym;
  8. Opracowanie procedury reagowania na naruszenia ochrony danych osobowych i raportowania do organu nadzorczego;
  9. Stworzenie brakującej dokumentacji, np. rejestr czynności, rejestr upoważnień i upoważnienia, rejestr naruszeń, umowy powierzenia i przetwarzania danych;
  10. Sprawdzenie wdrożenia i funkcjonowania procedur oraz zasad ochrony danych osobowych w odniesieniu do osób mających dostęp do danych.

Poczynienie powyższych przygotowań pozwoli na zgodne z nowym rozporządzeniem zarządzanie danymi osobowych przez każdego przedsiębiorcę oraz na uniknięcie wysokich kar finansowych przewidzianych przez RODO.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, bądź wątpliwości dotyczące przygotowania się do RODO, zapraszamy do kontaktu.