Prawo gospodarcze

Gospodarka odpadami jako zadanie własne Gmin

13 wrzesień 2019, 13:26

1 lipca 2013 r. weszły w życie zakrojone na szeroką skalę zmiany ustawy o utrzymaniuczystości i porządku w gminach. Nastąpiła zasadnicza zmiana w organizacji odbioru orazzagospodarowania odpadów komunalnych. Od tego dnia to na gminie spoczywa ciężarodebrania tych odpadów od mieszkańców oraz zagospodarowania…

Kiedy prawnik, lekarz i księgowy nie musi wystawiać paragonu?

23 listopad 2018, 09:22

Kiedy prawnik, lekarz, księgowy nie musi wystawiać paragonu? Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 2017 poz. 2454), co do zasady prawnicy, lekarze i księgowi mają…

Jak zastrzec swój znak towarowy?

20 listopad 2018, 14:12

Jak zastrzec swój znak towarowy?Poradnik krok po kroku Każdy przedsiębiorca ma prawo do utworzenia swojego znaku towarowego. Zastrzegając swój znak towarowy wzbudzisz większe zaufanie na rynku, a także dodasz słynne ® do swojego logo lub nazwy. Bardzo często to właśnie dzięki renomie i znakowi towarowemu…

Ogłoszenie upadłości spółki krok po kroku

4 wrzesień 2018, 09:27

Ogłoszenie upadłości spółki krok po krokuCzęść II: Przebieg postępowania upadłościowego Po złożeniu do właściwego sądu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki spełniającego wszelkie wymogi formalne i należycie opłaconego rozpoczyna się postępowanie upadłościowe. Więcej informacji na temat wniosku o ogłoszeniu…