Prawo gospodarcze

Darowizna czy sprzedaż udziałów w spółce, co jest lepsze?

3 grudzień 2021, 12:06

Jak najkorzystniej zbyć udziały w spółce z o.o.? Ustalenie wartości udziałów W przypadku sprzedaży udziałów w spółce ważne jest odpowiednie określenie wartości rynkowej tych udziałów. Wartość ta może się różnić od wartości nominalnej (wpłacanej na pokrycie udziałów przy zakładaniu spółki). Generalnie…

Gospodarka odpadami jako zadanie własne Gmin

13 wrzesień 2019, 13:26

1 lipca 2013 r. weszły w życie zakrojone na szeroką skalę zmiany ustawy o utrzymaniuczystości i porządku w gminach. Nastąpiła zasadnicza zmiana w organizacji odbioru orazzagospodarowania odpadów komunalnych. Od tego dnia to na gminie spoczywa ciężarodebrania tych odpadów od mieszkańców oraz zagospodarowania…

Kiedy prawnik, lekarz i księgowy nie musi wystawiać paragonu?

23 listopad 2018, 09:22

Kiedy prawnik, lekarz, księgowy nie musi wystawiać paragonu? Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 2017 poz. 2454), co do zasady prawnicy, lekarze i księgowi mają…

Jak zastrzec swój znak towarowy?

20 listopad 2018, 14:12

Jak zastrzec swój znak towarowy?Poradnik krok po kroku Każdy przedsiębiorca ma prawo do utworzenia swojego znaku towarowego. Zastrzegając swój znak towarowy wzbudzisz większe zaufanie na rynku, a także dodasz słynne ® do swojego logo lub nazwy. Bardzo często to właśnie dzięki renomie i znakowi towarowemu…