Prawo gospodarcze

Szacowanie wysokości zadośćuczynienia w przypadku śmierci osoby najbliższej

30 maja 2018, 15:20

Szacowanie wysokości zadośćuczynienia w przypadku śmierci osoby najbliższej Kodeks cywilny w art. 446 § 4 wprowadza możliwość dochodzenia zadośćuczynienia przez najbliższych członków rodziny zmarłego za doznaną krzywdę. Kwoty pieniężnej tytułem zadośćuczynienia żądać można w postępowaniu sądowym od…

Projekt ustawy o jawności życia publicznego, czyli nowe obowiązki antykorupcyjne dla przedsiębiorstw

30 maja 2018, 14:55

Projekt ustawy o jawności życia publicznego, czyli nowe obowiązki antykorupcyjne dla przedsiębiorstw Dnia 23 października 2017 roku opublikowano projekt ustawy o jawności życia publicznego, tzw. ustawy antykorupcyjnej. Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu do projektu, głównym celem proponowanej ustawy…

Jak rozwiązać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w przypadku braku zgody wspólnika?

30 maja 2018, 10:37

Jak rozwiązać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w przypadku braku zgody wspólnika? Podstawowym sposobem rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest podjęcie przez wspólników uchwały o jej rozwiązaniu w trybie art. 270 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. Rozwiązanie takie często nie…