Prawo gospodarcze

Rewolucja w rozliczeniach VAT

2 lipiec 2018, 14:09

1 lipca 2018 roku zaczęła obowiązywać nowa ustawa z dnia 15 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.62), która niesie za sobą istotne zmiany dla wszystkich przedsiębiorców przede wszystkim na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491). Do ustawy o VAT wprowadzono nowy mechanizm podzielonej płatności- split payment (MPP), który w sposób rewolucyjny zmienia zarządzanie finansami podatkowymi przedsiębiorstwa.

Pracownicze spotkania integracyjne a podatek dochodowy od osób prawnych

30 maj 2018, 15:28

Pracownicze spotkania integracyjne a podatek dochodowy od osób prawnych Pracownicze spotkania integracyjne często są organizowane przez przedsiębiorców m.in. w celu zwiększenia efektywności w pracy i zwiększenia zaangażowania pracowników, poprawy atmosfery oraz komunikacji między pracownikami. Powyższe…

Szacowanie wysokości zadośćuczynienia w przypadku śmierci osoby najbliższej

30 maj 2018, 15:20

Szacowanie wysokości zadośćuczynienia w przypadku śmierci osoby najbliższej Kodeks cywilny w art. 446 § 4 wprowadza możliwość dochodzenia zadośćuczynienia przez najbliższych członków rodziny zmarłego za doznaną krzywdę. Kwoty pieniężnej tytułem zadośćuczynienia żądać można w postępowaniu sądowym od…

Projekt ustawy o jawności życia publicznego, czyli nowe obowiązki antykorupcyjne dla przedsiębiorstw

30 maj 2018, 14:55

Projekt ustawy o jawności życia publicznego, czyli nowe obowiązki antykorupcyjne dla przedsiębiorstw Dnia 23 października 2017 roku opublikowano projekt ustawy o jawności życia publicznego, tzw. ustawy antykorupcyjnej. Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu do projektu, głównym celem proponowanej ustawy…