Prawo gospodarcze

Ogłoszenie upadłości spółki krok po kroku

4 września 2018, 09:27

Ogłoszenie upadłości spółki krok po krokuCzęść II: Przebieg postępowania upadłościowego Po złożeniu do właściwego sądu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki spełniającego wszelkie wymogi formalne i należycie opłaconego rozpoczyna się postępowanie upadłościowe. Więcej informacji na temat wniosku o ogłoszeniu…

Ogłoszenie upadłości spółki krok po kroku

22 sierpnia 2018, 10:07

Ogłoszenie upadłości spółki krok po krokuCzęść I: Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki Celem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak największym stopniu, a zachowanie dotychczasowego przedsiębiorstwa dłużnika – tylko w sytuacji, jeżeli pozwalają na to racjonalne względy.…

Rewolucja w rozliczeniach VAT

2 lipca 2018, 14:09

1 lipca 2018 roku zaczęła obowiązywać nowa ustawa z dnia 15 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.62), która niesie za sobą istotne zmiany dla wszystkich przedsiębiorców przede wszystkim na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491). Do ustawy o VAT wprowadzono nowy mechanizm podzielonej płatności- split payment (MPP), który w sposób rewolucyjny zmienia zarządzanie finansami podatkowymi przedsiębiorstwa.

Pracownicze spotkania integracyjne a podatek dochodowy od osób prawnych

30 maja 2018, 15:28

Pracownicze spotkania integracyjne a podatek dochodowy od osób prawnych Pracownicze spotkania integracyjne często są organizowane przez przedsiębiorców m.in. w celu zwiększenia efektywności w pracy i zwiększenia zaangażowania pracowników, poprawy atmosfery oraz komunikacji między pracownikami. Powyższe…