Pracownicze spotkania integracyjne a podatek dochodowy od osób prawnych

Pracownicze spotkania integracyjne

a podatek dochodowy od osób prawnych

Pracownicze spotkania integracyjne często są organizowane przez przedsiębiorców m.in. w celu zwiększenia efektywności w pracy i zwiększenia zaangażowania pracowników, poprawy atmosfery oraz komunikacji między pracownikami. Powyższe czynniki z zasady powinny wpłynąć na zwiększenie osiąganych przychodów przez przedsiębiorstwo.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością świadcząca usługi logistyczne powzięła wątpliwość dotyczącą zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z organizacją spotkań działowych w zakresie w jakim dotyczą one wydatków na posiłki, dodatkowe atrakcje i alkohol.

Spółka organizuje spotkania po godzinach pracy obejmujące darmowe dla pracowników posiłki, alkohol oraz atrakcje w postaci np. korzystania z gokartów. Wszelkie koszty związane z organizacją imprez integracyjnych ponoszone są przez Spółkę. Ponadto, świadczenia realizowane w ramach spotkań działowych nie mają charakteru działalności socjalnej, o której mowa w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Tym samym, nie są wyłączone z możliwości do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o CIT.

Spółka zwróciła się o zajęcie stanowiska w kwestii, czy wydatki związane z organizacją spotkań działowych stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

W wydanej interpretacji indywidualnej z dnia 1 września 2017 r. nr 0114-KDIP2-1.4010.127.2017.1 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że nie każdy wydatek na imprezę działową może stanowić koszt uzyskania przychodów.

W przypadku gdy spotkanie integracyjne faktycznie przyczynia się do zwiększenia przychodów przedsiębiorstwa (poprzez zwiększenie motywacji pracowników do pracy, efektywności, budowania relacji między pracownikami) to wydatki na taką imprezę można uznać za koszt uzyskania przychodów. W związku z powyższym, organ podatkowy uznał, że spółka może zaliczyć do kosztów podatku CIT koszty posiłków podawanych podczas imprez integracyjnych oraz dodatkowych atrakcji dla pracowników.

Jednakże wydatki na alkohol nie mogą być zaliczane do kosztów podatkowych. Zdaniem organu podatkowego nie ma związku przyczynowego pomiędzy osiągnięciem celów takich jak wspólna integracja pracowników i zwiększenie ich zaangażowania do pracy a zakupem napojów alkoholowych na spotkania integracyjne.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, bądź wątpliwości dotyczące funkcjonowania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, 
jak i prawa handlowego, zapraszamy do kontaktu.