Nieruchomości

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości a ulga mieszkaniowa

13 grudnia 2021, 16:50

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości a ulga mieszkaniowa Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie, może wiązać się z koniecznością zapłaty podatku dochodowego. Jednym ze sposobów uniknięcia zapłaty tego podatku jest skorzystanie z tzw.…

Jak wygrać z Galerią Handlową w czasie koronawirusa?.

14 maja 2020, 19:39

Wygaszanie umowy najmu W ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (w wersji obowiązującej od dnia 18 kwietnia 2020 roku), jedyny przepis, jaki…

Kiedy stosować datę pewną w umowie najmu?

7 czerwca 2018, 16:11

Stronami umowy najmu są wynajmujący i najemca. Zakres uprawnień i obowiązków obu stron określony został w Kodeksie cywilnym. Niewątpliwie w interesie każdej ze stron jest zapewnienie sobie jak najpełniejszej ochrony w różnych sytuacjach faktycznych związanych z umową najmu.   Zastosowanie daty pewnej…

Jak znieść współwłasność mieszkania?

30 maja 2018, 10:36

Jak znieść współwłasność mieszkania? W praktyce często zdarza się, że własność mieszkania przysługuje dwóm lub większej liczbie osób. W takiej sytuacji mamy do czynienia z współwłasnością mieszkania. Współwłasność może być łączna lub w częściach ułamkowych. Czasami jednak pomiędzy współwłaścicielami…