Nieruchomości

Kiedy stosować datę pewną w umowie najmu?

7 czerwiec 2018, 16:11

Stronami umowy najmu są wynajmujący i najemca. Zakres uprawnień i obowiązków obu stron określony został w Kodeksie cywilnym. Niewątpliwie w interesie każdej ze stron jest zapewnienie sobie jak najpełniejszej ochrony w różnych sytuacjach faktycznych związanych z umową najmu.   Zastosowanie daty pewnej…

Jak znieść współwłasność mieszkania?

30 maj 2018, 10:36

Jak znieść współwłasność mieszkania? W praktyce często zdarza się, że własność mieszkania przysługuje dwóm lub większej liczbie osób. W takiej sytuacji mamy do czynienia z współwłasnością mieszkania. Współwłasność może być łączna lub w częściach ułamkowych. Czasami jednak pomiędzy współwłaścicielami…