KONWENCJA MLI 2020 - Q&A

KONWENCJA MLI
Wielka Brytania, Nowa Zelandia
Q&A dla podatków marynarskich

W związku z ostatnim dużym szumem medialnym związanymi z konwencją MLI, grono marynarzy zgłasza się do nas o pomoc na temat: podatki marynarza po wejściu w życie konwencji MLI.

Poniżej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Co to jest MLI?

Konwencja MLI - to Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzona w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., podpisana w Paryżu dnia 7 czerwca 2017 r. (dalej jako: „Konwencja MLI" lub „MLI") .

Konwencja MLI w języku angielskim to Multilateral convention to implement tax treaty-related measures to prevent base erosion and profit shifting

W jakim celu została uchwalona konwencja?

W celu zapobiegania zmniejszeniu podstawy opodatkowania oraz transferu dochodów do jurysdykcji o niskim poziomie lub braku opodatkowania.

Czy konwencja dotyczy głównie marynarzy?

Nie, ale ma także wpływ na podatki marynarskie np. dla marynarzy pracujący u armatora z Wielkiej Brytanii.

Konwencja dotyczy głównie przedsiębiorstw międzynarodowych, które stosują schematy agresywnej optymalizacji podatkowej.

Jak sprawdzić czy armator u którego pływam podlega konwencji MLI?

Dla marynarskich rozliczeń podatkowych znaczenie ma kraj gdzie znajduje się efektywny zarząd firmy eksploatującej statek (ship managament/ship operator), informacje które są zawarte na kontrakcie takie jak employer, ship owner, bandera, co do zasady nie mają większego znaczenia. Takie informacje można otrzymać od armatora.

Jeżeli faktyczny zarząd jest w kraju, który podobnie jak Polska ratyfikował konwencję MLI np. Wielka Brytania, Nowa Zelandia, Wyspa Man, Szwecja, czy będę płacił podatek?

Co do zasady Konwencja MLI zmienia metodę rozliczania z wyłączenia z progresją na proporcjonalne odliczenie.

Nie zawsze to musi odznaczać obowiązek zapłaty podatku, w większości przypadków będzie można skorzystać tzw. ulgi abolicyjnej.

Warto każdą sytuację w kwestii podatków marynarskich przeanalizować indywidualnie.

Co to znaczy proporcjonalne odliczenie, dla mnie jako marynarza?

W bardzo dużym uproszczeniu - należy co roku do 30 kwietnia rozliczyć PIT za rok poprzedni, ponadto można także złożyć w trakcie roku podatkowego wniosek o zwolnienie z zaliczek na podatek dochodowy.

Kiedy złożyć wniosek o ograniczenie zaliczek?

Od 01.01.2020 roku w przypadku pracy u armatora np. w Wielkiej Brytanii jedną z najważniejszych kwestii dla pracownika, posiadającego polską rezydencję podatkową, będzie ustalenie terminu złożenia ww. wniosku o ograniczenie poboru zaliczek.

Wniosek należy złożyć przed terminem płatności pierwszej zaliczki na podatek, a mianowicie:

  1. albo do 20 kolejnego miesiąca po uzyskaniu wynagrodzenia;
  2. albo do 20 kolejnego miesiąca po powrocie do kraju.

 Po więcej informacji zachęcamy do kontaktu z kancelarią.