Dyrektywa unijna ws. drogowej kontroli technicznej

Dyrektywa unijna ws. drogowej kontroli technicznej

Każdego dnia na drogach zdarzają się incydenty i wypadki drogowe z powodu nieodpowiedniego rozmieszczenia lub zamocowania ładunku. Jak do tej sytuacji odnowi się nowa dyrektywa unijna ws. drogowej kontroli technicznej?

Dnia 20 maja 2018 r. weszła w życie dyrektywa Parlamentu i Rady 2014/47/UE z dnia 3.04.2014 roku ws. drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się na terenie Unii Europejskiej oraz uchylająca dyrektywę 2000/30/WE. Dyrektywa przewiduje m.in. badania zdatności do ruchu drogowego (stanowiące część programu mającego zapewnić, aby pojazdy były utrzymywane w bezpiecznym i akceptowalnym z punktu widzenia ochrony środowiska stanie w trakcie ich użytkowania) oraz drogowe kontrole techniczne.

Ponadto, w 2014 roku zostały wydane także wytyczne odnoszące się do europejskich najlepszych praktyk w zakresie mocowania ładunków w transporcie drogowym z dnia 8 maja 2014 roku. Wskazać należy, że  Europejskie wytyczne opierają się na europejskiej normie EN 12195-13.

Od 28 lutego 2018r. zakazany jest przewóz ładunków mocowanych niezgodnie z normą EN 12 195-1. Wynika to z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2018 r w sprawie sposobu przewozu ładunku oraz art. 36 ust. 1 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 15.11.1984 r. Prawo przewozowe.

Zgodnie z Europejskimi wytycznymi, podczas transportu należy zapobiegać:

  • przesuwaniu się,
  • przewracaniu się,
  • toczeniu się,
  • „wędrowaniu” lub
  • znaczącej deformacji i ruchowi obrotowemu

w jakimkolwiek kierunku elementów ładunku, stosując w tym celu takie metody jak: ryglowanie, blokowanie, mocowanie odciągowe lub połączenia tych metod. Działania te mają na celu ochronę osób zajmujących się załadunkiem, wyładunkiem i prowadzeniem pojazdu oraz innych uczestników ruchu drogowego, pieszych, samego ładunku i pojazdu. Ładunek należy umieścić na pojeździe w taki sposób, aby nie mógł zagrażać osobom ani towarom i nie mógł przemieścić się na pojeździe ani z niego spaść.

Nasza kancelaria specjalizuje się w audytach i szkoleniach
dla firm transportowych, zapraszamy do kontaktu.