Blog

Projekt ustawy o jawności życia publicznego, czyli nowe obowiązki antykorupcyjne dla przedsiębiorstw

30 maj 2018, 14:55

Projekt ustawy o jawności życia publicznego, czyli nowe obowiązki antykorupcyjne dla przedsiębiorstw Dnia 23 października 2017 roku opublikowano projekt ustawy o jawności życia publicznego, tzw. ustawy antykorupcyjnej. Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu do projektu, głównym celem proponowanej ustawy…

Jak rozwiązać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w przypadku braku zgody wspólnika?

30 maj 2018, 10:37

Jak rozwiązać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w przypadku braku zgody wspólnika? Podstawowym sposobem rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest podjęcie przez wspólników uchwały o jej rozwiązaniu w trybie art. 270 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. Rozwiązanie takie często nie…

Samowola budowlana

30 maj 2018, 10:36

Samowola budowlana Zasadniczo za samowolę budowlaną jest uważane każde naruszenie ustawy Prawo budowlane. W takiej sytuacji zostanie wydana decyzja o nakazie rozbiórki. Kiedy jednak samowola budowlana może zostać zalegalizowana? Samowola budowlana ma miejsce, gdy obiekt budowlany lub jego część jest…

Jak znieść współwłasność mieszkania?

30 maj 2018, 10:36

Jak znieść współwłasność mieszkania? W praktyce często zdarza się, że własność mieszkania przysługuje dwóm lub większej liczbie osób. W takiej sytuacji mamy do czynienia z współwłasnością mieszkania. Współwłasność może być łączna lub w częściach ułamkowych. Czasami jednak pomiędzy współwłaścicielami…