Blog

Rewolucja w rozliczeniach VAT

2 lipca 2018, 14:09

1 lipca 2018 roku zaczęła obowiązywać nowa ustawa z dnia 15 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.62), która niesie za sobą istotne zmiany dla wszystkich przedsiębiorców przede wszystkim na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491). Do ustawy o VAT wprowadzono nowy mechanizm podzielonej płatności- split payment (MPP), który w sposób rewolucyjny zmienia zarządzanie finansami podatkowymi przedsiębiorstwa.

Odpowiedzialność architekta za wadliwy projekt

21 czerwca 2018, 12:48

Odpowiedzialność architekta za wykonanie wadliwego projektu Zgodnie z łacińską paremią Errare humanum est– błądzić jest rzeczą ludzką. Naturalnym jest, że każdy popełnia błędy. Najczęściej jednak za popełniony błąd należy ponieść odpowiedzialność. Tak samo architekci w toku tworzenia projektu mogą wykonać…

Kiedy stosować datę pewną w umowie najmu?

7 czerwca 2018, 16:11

Stronami umowy najmu są wynajmujący i najemca. Zakres uprawnień i obowiązków obu stron określony został w Kodeksie cywilnym. Niewątpliwie w interesie każdej ze stron jest zapewnienie sobie jak najpełniejszej ochrony w różnych sytuacjach faktycznych związanych z umową najmu.   Zastosowanie daty pewnej…

Taras jako część budynku

7 czerwca 2018, 15:34

Taras jako część budynku Taras niewątpliwie stanowi całość wraz z budynkiem, do którego przynależy oraz ma znaczenie dla podniesienia walorów użytkowych budynku. Warto więc odpowiedzieć na pytanie, kto ma obowiązek utrzymywać taras w należytym stanie? W pierwszej kolejności trzeba wskazać, że w ustawie…