Blog

Taras jako część budynku

7 czerwiec 2018, 15:34

Taras jako część budynku Taras niewątpliwie stanowi całość wraz z budynkiem, do którego przynależy oraz ma znaczenie dla podniesienia walorów użytkowych budynku. Warto więc odpowiedzieć na pytanie, kto ma obowiązek utrzymywać taras w należytym stanie? W pierwszej kolejności trzeba wskazać, że w ustawie…

Dyrektywa unijna ws. drogowej kontroli technicznej

30 maj 2018, 15:53

Dyrektywa unijna ws. drogowej kontroli technicznej Każdego dnia na drogach zdarzają się incydenty i wypadki drogowe z powodu nieodpowiedniego rozmieszczenia lub zamocowania ładunku. Jak do tej sytuacji odnowi się nowa dyrektywa unijna ws. drogowej kontroli technicznej? Dnia 20 maja 2018 r. weszła w…

Pracownicze spotkania integracyjne a podatek dochodowy od osób prawnych

30 maj 2018, 15:28

Pracownicze spotkania integracyjne a podatek dochodowy od osób prawnych Pracownicze spotkania integracyjne często są organizowane przez przedsiębiorców m.in. w celu zwiększenia efektywności w pracy i zwiększenia zaangażowania pracowników, poprawy atmosfery oraz komunikacji między pracownikami. Powyższe…

Szacowanie wysokości zadośćuczynienia w przypadku śmierci osoby najbliższej

30 maj 2018, 15:20

Szacowanie wysokości zadośćuczynienia w przypadku śmierci osoby najbliższej Kodeks cywilny w art. 446 § 4 wprowadza możliwość dochodzenia zadośćuczynienia przez najbliższych członków rodziny zmarłego za doznaną krzywdę. Kwoty pieniężnej tytułem zadośćuczynienia żądać można w postępowaniu sądowym od…