Blog

Jak rzeczywiście wygląda przetwarzanie danych osobowych dzieci w świetle RODO?

27 sierpień 2018, 12:51

Szkoła po wakacjach: jak rzeczywiście wygląda przetwarzanie danych osobowych dzieci w świetle RODO? Wejście w życie RODO, wywołało poruszenie w wielu miejscach pracy. Od czasu wejścia w życie tego rozporządzenia, czyli 25 maja 2018 roku, upłynęło już trochę czasu, a wielu przedsiębiorców zdołało już wdrożyć…

Ogłoszenie upadłości spółki krok po kroku

22 sierpień 2018, 10:07

Ogłoszenie upadłości spółki krok po krokuCzęść I: Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki Celem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak największym stopniu, a zachowanie dotychczasowego przedsiębiorstwa dłużnika – tylko w sytuacji, jeżeli pozwalają na to racjonalne względy.…

Śmieci w kontenerach- stary proceder, lecz kto tak naprawdę ponosi odpowiedzialność?

16 sierpień 2018, 14:40

Śmieci przewożone w kontenerach zamiast ładunku, który został wskazany w liście przewozowym, to stary proceder, lecz kto tak naprawdę ponosi odpowiedzialność kiedy rzeczywisty ładunek różni się od tego umówionego? Obrót śmieciami istnieje od dawna, a proceder wwozu śmieci do Polski nie jest tak naprawdę…

Rewolucja w rozliczeniach VAT

2 lipiec 2018, 14:09

1 lipca 2018 roku zaczęła obowiązywać nowa ustawa z dnia 15 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.62), która niesie za sobą istotne zmiany dla wszystkich przedsiębiorców przede wszystkim na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491). Do ustawy o VAT wprowadzono nowy mechanizm podzielonej płatności- split payment (MPP), który w sposób rewolucyjny zmienia zarządzanie finansami podatkowymi przedsiębiorstwa.